+36 70 750 0 750

Érintésvédelmi mérések

Speciális szolgáltatások

Szabványossági felülvizsgálatok

ÉV=érintésvédelem, érintésvédelmi felülvizsgálat

EBF=elektromos berendezések felülvizsgálata (Tűzvédelmi felülvizsgálat)

VV=villámvédelmi felülvizsgálat

Érintésvédelmi felülvizsgálat:

Az erősáramú villamos berendezések érintésvédelmi rendszerének szabvány szerinti elkészítésének
műszeres ellenőrzése, a vizsgálat jegyzőkönyvezése.
Az érvényben lévő 14/2004.(IV.19) FMM rendelet a villamos berendezés üzembe helyezése előtt
és előirt rendszerességgel időszakosan határozza meg a későbbi érintésvédelem ellenőrzését.

Az érintésvédelmi vizsgálat alkalmával az objektumban levő elektromos
készülékekek a következő osztályokba tartoznak:

I. érintésvédelmi osztály – védővezetős védelemmel ellátott készülékek.
II. érintésvédelmi osztály – kettős vagy megerősített szigetelésű berendezések.
III. érintésvédelmi osztály – törpefeszültségű készülékek

A felülvizsgálatok szabályaival a következő szabványsorozat foglalkozik:

– MSZ 4851-1:1988 Általános szabályok és a védővezető állapotának ellenőrzése.
– MSZ 4851-2:1990 A földelési ellenállás és a fajlagos talajellenállás mérése.
– MSZ 4851-3:1989 Védővezetős érintésvédelmi módok mérési módszerei.
– MSZ 4851-4:1989 Feszültségvédő kapcsolás.
– MSZ 4851-5:1991 Védővezető nélküli érintésvédelmi módok vizsgálati módszerei.
– MSZ 4851-6:1973 1000 V-nál nagyobb fesz., erősáramú villamos ber. különl. vizsg. előírásai.

Minden olyan épületet, ahol védővezetős érintésvédelmi módot használnak, egyenpotenciálra hozó hálózattal (EPH) kell kiépíteni, mely szorosan összefügg a belső villámvédelmi rendszerrel. A létesítményekbe beépített nagy kiterjedésű fém alkotó elemeket, csőhálózatokat földeléseket be kell kötni az EPH rendszerbe. Célja, hogy megakadályozza a veszélyes potencálkülönbségek kialakulását. A villámok áramának fele az épületen belül halad le, az EPH rendszer megakadályozza az esetleges másodlagos kisüléseket.

Elektromos berendezések felülvizsgálat

A tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálatkor az eszközöket a használatukat követően a meghatározott
időszakonként vizsgáljuk hogy a használat során biztonságosan használható-e és nem tűzveszélyes.
Alapvető célja a villamos berendezések által okozott tűzveszély, illetve robbanásveszély kiküszöbölése
melyet a tűzoltóság ellenőriz és kér. Ezen vizsgálat célja az emberi élet védelme.

Ezen felülvizsgálatkor a következőeket vizsgáljuk:

– villamos elosztók
– kábelek
– Vezetékek
– Villamos kötések
– Elektromos berendezések

Ezen vizsgálat típus szemrevételezésből és szigetelés mérésből áll és annak dokumentálásőból mely
szigetelés védelmi jegyszőkönyvből, minősítőiratból és hibajegyzékből áll.

Villámvédelmi felülvizsgálat

A következőekkor kell elvégezni:

A villámhárító elkészülte után, átadás előtt kel ellenőrizni és jegyzőkönyvezni.
A felülvizsgálatokat az OTSZ 40.§ (3) bekezdése alapján a következő időszakonként kell elvégezni:

A és B tűzveszélyességi osztályba tartozó építményben és szabad téren legalább 3 évenként;
C tűzveszélyességi osztályba tartozó építményben és szabad téren legalább 6 évenként;
D és E tűzveszélyességi osztályba tartozó építményben és szabad téren legalább 9 évenként.

A felülvizsgálat szemrevételezési és műszeres mérese után villámvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyv készül.

Mérési felülvizsgálatokkal kapcsolatban: + 36 20 662 – 4 – 662

Segítünk:
Állandóan, tehát az esti órákban és hétvégén is!
Központi Iroda: + 36 29 428 – 395
Központi fax: + 36 29 447 – 010
Ügyfélszolgálati számunk: + 36 30 624 – 7425
Pólus Bemutatóterem: + 36 20 333 – 77 88
E-mail:

KEZDŐLAP